logo
Musik og sang til bl.a.:
 

  

 

Telefon: 29 60 32 79
E-mail: kontakt@karina-musik.dk

 
 

CD "Det' lige det".. 50 kroner + porto

Single-CD "Al den snak"... 25 kroner + porto